Mērķis

TestGeneral mērķis paaugstināt mūsu klientu darbības efektivitāti un konkurētspēju, pielietojot prognozējamo diagnostiku (predictive maintenance) Baltijas valstu reģionā.