Izolācijas un zemējuma pretestības mērījumi

Elektrotehnisko izstrādājumu izolācijas pretestības mērīšana tiek veikta pēc to izgatavošanas, uzstādīšanas un arī ekspluatācijas procesā. Veicot izolācijas pretestības mērījumus, iespējams, precīzi noteikt elektrisko vadu, kabeļu un elektriskā aprīkojuma izolācijas tehnisko stāvokli. Izolācijas pretestības mērīšana palīdz samazināt elektriskās strāvas zudumus elektropadeves līnijās, nodrošināt elektriskā aprīkojuma aizsardzību no īssavienojuma un garantēt personāla drošību.

 Zemējumu ir nepieciešams uzstādīt uz  maiņstrāvas un līdzstrāvas elektriskā aprīkojuma. Tas palīdz nodrošināt drošu un savlaicīgu elektroaizsardzības iekārtu nostrādāšanu īssavienojuma rašanās gadījumā uz aprīkojuma korpusa. Mērījumi ļauj noteikt tehnisko stāvokli un nepilnības zemējuma sistēmai.