Vibrodiagnostika

Tā ir iespēja noteikt iekārtu defektus, tehnisko stāvokli ,kā arī  paredzēt remonta darbus. Diagnostiku veicam gultņiem, reduktoriem, dažādiem sūkņiem, kompresoriem, spēkratu pārnesumu kārbām, elektromotoriem, ventilatoriem un citām rotācijas iekārtām.

Pielietojums:

 • Gultņi
 • Elektromotori
 • Turbīnas
 • Ģeneratori
 • Sūkņi
 • Kompresori
 • Reduktori

Nosaka

 • Disbalansu
 • Centrējuma problēmas
 • Gultņu defektus
 • Brīvkustības(konstrukcijās,gultņos)
 • Kavitācijas problēmas
 • Hidrodinamikas problēmas
 • Zobratu pārvadu problēmas