Vibrodiagnostika

Tā ir iespēja noteikt iekārtu defektus, tehnisko stāvokli ,kā arī  paredzēt remonta darbus. Diagnostiku veicam gultņiem, reduktoriem, dažādiem sūkņiem, kompresoriem, spēkratu pārnesumu kārbām, elektromotoriem, ventilatoriem un citām rotācijas iekārtām.

  • Gultņi
  • Elektromotori
  • Turbīnas
  • Ģeneratori
  • Sūkņi
  • Kompresori
  • Reduktori