Iekārtu tehniskā uzraudzība

Lai uzņēmums varētu sekmīgi darboties, viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir iekārtu un tehnisko vienību darbība. . Tieši prognozējamā diagnostika palīdz nodrošināt bezatteices darbību un samazināt neparedzētas ekspluatācijas izmaksas. TestGeneral izstrādā iekārtu uzraudzības programmu, pēc kuras tiek veiktas pārbaudes un diagnostika, kā arī sniegtas rekomendācijas kļūmju novēršanai.

Online monitorings

Nepārtraukta iekārtas uzraudzība, izmantojot vibrāciju un temperatūras sensorus, ļauj novērst neparedzētas dīkstāves un iekārtas  bojājumus . Uzstādot online monitoring sistēmu, iespējams kontrolēt iekārtas vibrāciju, temperatūru un gultņu stāvokli. Drošības palielināšanai ,iespējams izveidot aizsardzību sistēmas, kas atslēdz iekārtu vai brīdina operatoru pie kritiskiem apstākļiem.

  • Dūmsūkņiem
  • Dzesēšanas ventilatoriem
  • Dzirnavām
  • Reduktoriem
  • Elektromotoriem