Vibrodiagnistika

Vibrodiagnostika

Tā ir iespēja noteikt iekārtu defektus, tehnisko stāvokli ,kā arī  paredzēt remonta darbus. Diagnostiku veicam gultņiem, reduktoriem, dažādiem sūkņiem, kompresoriem, spēkratu pārnesumu kārbām, elektromotoriem, ventilatoriem un citām rotācijas iekārtām.

  • Gultņi
  • Elektromotori
  • Turbīnas
  • Ģeneratori
  • Sūkņi
  • Kompresori
  • Reduktori
Impact of Vibration on Bearing Life