Drošība

Uzticamība

Resursu ekonomija

Iekārtu efektivitāte

Mērķis

Mērķis

TestGeneral mērķis paaugstināt mūsu klientu darbības efektivitāti un konkurētspēju, pielietojot prognozējamo diagnostiku (predictive maintenance) Baltijas valstu reģionā.