Drošība

Uzticamība

Resursu ekonomija

Iekārtu efektivitāte

Skaņas līmeņa pārbaudes

Skaņas līmeņa pārbaudes

Skaņas līmeņa noteikšana ražošanas objektos, dzīvojamās ēkās, kā arī atsevišķām iekārtām. Mērījumi tiek veikti ar sertificētu mērierīci, kas ļauj noteikt atbilstību MK noteikumiem par trokšņa līmeni. Veicam skaņas cēloņu noteikšanu un risinājumu izstrādi to novēršanai.