Drošība

Uzticamība

Resursu ekonomija

Iekārtu efektivitāte

Mērinstrumenti

Uzņēmumiem, kuri vēlas patstāvīgi veikt iekārtu uzraudzību, TestGeneral piedāvā iegādāties pārbaudītus un ērti lietojamus instrumentus. Pēc iegādes veicam personāla apmācības un treniņus sekmīgam darbam.

A4400 - VA4Pro A4900 - Vibrio III A4910 - Lubri
- Analizators
- Datu reģistrēšana (maršruta mērījumi)
- Paātrinājuma (palēninājuma) mērījumi
- Stabilizators
- Signālu ierakstīšana
- Iekļauta iekārtas stāvokļa eksperta sistēma
- LED stroboskops
- Izstrādāts gan iesācējiem, gan ekspertiem
- Daudzveidīgi mērījumi ar vienu ierīci
- Iekļauj ISO 10816-3 standarta noteikumus
- Eļļošanas procesa vadība
- Pareizas eļļošanas pārbaude
- Gultņu stāvokļa pārbaude
- Stetoskopa funkcija – „ieklausīšanās iekārtas troksnī”
- Vienkārša darbība
Pilna specifikācija (PDF) Pilna specifikācija (PDF) Pilna specifikācija (PDF)