Drošība

Uzticamība

Resursu ekonomija

Iekārtu efektivitāte

Iekārtu uzraudzība

Iekārtu uzraudzība Iekārtu uzraudzība

Lai uzņēmums varētu sekmīgi darboties, viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir iekārtu un tehnisko vienību darbība. Tieši prognozējamā diagnostika palīdz nodrošināt bezatteices darbību un samazināt neparedzētas ekspluatācijas izmaksas. TestGeneral izstrādā iekārtu uzraudzības programmu, pēc kuras tiek veiktas pārbaudes un diagnostika, kā arī sniegtas rekomendācijas kļūmju novēršanai.

Kāpēc iekārtu uzraudzība ir svarīga?

Veicot iekārtu uzraudzību, tiek optimāli izmantoti esošie iekārtu resursi un pagarināts kalpošanas laiks. Nepareizas vai nevērīgas ekspluatācijas rezultātā, detaļu un mašīnu kalpošanas laiks var samazināties pat vairākas reizes. To ietekmē iekārtas darba apstākļi, smērvielas atbilstība un kvalitāte, iekārtu noslodze, apkopes darbu kvalitāte un citi dažādi faktori. Prognozējamā diagnostika sniedz iespēju noteikt iekārtas tehnisko stāvokli, defektus, nepilnības un darbības, kas jāveic potenciālo problēmu novēršanai. Kad viss notiek kā plānots, mērķis ir sasniegts.

TestGeneral piedāvā Predictive maintenance, ievērojami samazinot uzņēmuma ražošanas izmaksas:

Kompleksas iekārtu uzraudzības inspekcijas, kas ietver vibrodiagnostiku, termogrāfiju, NDT, ultraskaņu pārbaudes, triboloģiju un vizuālo apskati. Visi mērījumi par iekārtu tehnisko stāvokli tiek saglabāti un apkopoti turpmākai izmantošanai. Tiek veidotas atskaites un ieteikumi par katru mašīnu, kā arī piedāvāti tehniskie risinājumi un to izpilde.

Tiešsaistes monitorings

Nepārtraukta iekārtas uzraudzība, izmantojot vibrāciju un temperatūras sensorus, ļauj novērst neparedzētas dīkstāves un iekārtas bojājumus . Uzstādot online monitoring sistēmu, iespējams kontrolēt iekārtas vibrāciju, temperatūru un gultņu stāvokli. Drošības palielināšanai ,iespējams izveidot aizsardzību sistēmas, kas atslēdz iekārtu vai brīdina operatoru pie kritiskiem apstākļiem.