Drošība

Uzticamība

Resursu ekonomija

Iekārtu efektivitāte

Iekārtu drošības sistēmas

Iekārtu drošības sistēmas

Drošība pirmajā vietā!

SIA TestGeneral izstrādā drošības sistēmas industriālām iekārtām, kas paaugstina darba drošību un samazina nelaimes negadījumu skaitu. Mūsu speciālisti veic drošības riska novērtējumu darba vietā un izstrādā atbilstošu tehnisko risinājumu. Drošības barjeras, marķēts nožogojums, optiskās aizsardzības barjeras, virsmas marķējumi, drošības troses ir risinājumi, kas tiek bieži izmantoti un būtiski uzlabo drošības situāciju uzņēmumā.

Piesakiet savu uzņēmumu drošības riska pārbaudei!