Iekārtu uzraudzība

Lai uzņēmums varētu sekmīgi darboties, viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir iekārtu un tehnisko vienību darbība. . Tieši prognozējamā diagnostika palīdz nodrošināt bezatteices darbību un samazināt neparedzētas ekspluatācijas izmaksas. TestGeneral izstrādā iekārtu uzraudzības programmu, pēc kuras tiek veiktas pārbaudes un diagnostika ,kā arī sniegtas rekomendācijas kļūmju novēršanai.